Menu
0

Enter your keyword

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

SPOLEK CHLUMSKÝCH PŘÁTEL JEDNÉ STOPY, Vítězslava Nezvala 217,psč. 35709, Chlum Svaté Máří, IČO 057 89 711, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka 7950 L, je obchodní společnost provozující www.rapide-bv.cz (dále „my“) jako správce osobních údajů se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme tyto osobní údaje:, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu, v některých případech heslo v zašifrované podobě a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa, soubory cookies, případně jiný online identifikátor. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou Vám k dispozici tyto kontaktní údaje: e-mail: supportshop81@email.cz.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování služeb. Shromažďujeme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracováváme je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například na objednávce zboží, vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu či e-mailu. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

Zpracování na základě plnění Vaší objednávky, případně oprávněný zájem ve smyslu informování o novinkách či akcích na související produkty.

Zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu o uložení Vašich údajů založením uživatelského účtu na https://nomads-hells-angels.cz/eshop/

Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování či profilování.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po maximální dobu 10 let od data jejich získání. Tato doba nemá vliv na osobní údaje uchovávané na základě plnění zákonných povinností např. pro účely řádného vedení účetnictví či archivnictví.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme pouze k tomu, abychom vám poskytli naše služby, upozornili Vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: účetní společnost, poskytovatel IT systému či uložiště, poskytovatel emailového klienta, partneři, kteří zajišťují dopravní služby. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Přijali jsme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek a ověřování, které Vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží Vaše údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit Vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie Vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a umožnit Vám lepší uživatelskou zkušenost nebo Vám předávat naše doporučení, zatímco si prohlížíte jiné stránky. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies či obdobné technologie nepřijímal.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, napište nám na naši adresu, nebo nás oslovte prostřednictvím oddílu Kontakt na https://nomads-hells-angels.cz/index.php/support-81.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.11. 2018.